Koszyk

Kontakt

Nowy Styl sp. z o.o.
Pużaka 49, 38-400 Krosno
NIP: 6840009302
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej / KRS: 0000077550
prowadzony przez: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
Adres Outletu:  ul. Zręcińska 10, 38-400 Krosno

telefon kontaktowy: 134376231

emailoutlet@nowystyl.com

Rachunek bankowy:
PEKAO SA I O/KROSNO
59124023111111000038833056