Koszyk

Pouczenie o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy

POUCZENIE O PRAWIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego www.Outletnowystyl.com w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie Towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego www.Outletnowystyl.com.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Koszty zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi Konsument.

Szczegółowe informacje dotyczące prawa do odstąpienia od Umowy zawarte są w pkt. 10 Regulaminu Sklepu Internetowego www.Outletnowystyl.com („Odstąpienie od Umowy sprzedaży oraz rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną”).